Αρθρογραφία, Δημοσιεύσεις, Παρεμβάσεις|

Στις 2 Μαΐου 2023, λήγει η προθεσμία, τρίτη κατά σειρά, για την ολοκλήρωση του έργου της Μαρίνας. Μιας Μαρίνας που θα έπρεπε  αυτή την στιγμή να μπορεί να φιλοξενήσει 267 σκάφη εντός της θάλασσας. Πόσα όμως αγκυροβολούν; Μόλις 80! 

Που είναι τα λοιπά συνοδά έργα; Που είναι οι σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής που θα τηρούσαν τους περιβαλλοντικούς όρους και θα αναβάθμιζαν το παραλιακό μέτωπο

Από το 2009, δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια τώρα, η τοπική κοινωνία αναμένει την πλήρη λειτουργία της Μαρίνας. Ο μέσος όρος γραφειοκρατικού και κατασκευαστικού χρόνου για τέτοια έργα, στην χώρα μας, είναι τα πέντε έτη ενώ οι προϋπολογισμοί ακόμα και για πιο μικρές μαρίνες ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ. 

Οι ευθύνες για την εν λόγω κατάσταση καταλογίζονται στις κκ. υπουργούς Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Έλενα Κουντουρά, που υπέγραψαν τις δύο συμβάσεις (2013 / 2019) χωρίς διαγωνισμό, με μια εταιρεία που είχε αποδείξει ότι ήταν αφερέγγυα μην καταβάλλοντας τις εγγυήσεις στο Ελληνικό Δημόσιο τα έτη 2008-2012. Ένα Ελληνικό Δημόσιο που εμπιστεύτηκε σε εταιρεία με εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ να αναλάβει έργο αρχικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. Προϋπολογισμός που στην τελευταία σύμβαση έπεσε στα 5.000.0000 ευρώ με δικαίωμα επιδότησης από αναπτυξιακό νόμο. 

Στις διοικήσεις της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας (ΝΛΤ)  – μέχρι το 2015 – και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου (ΔΛΤΜ)  – μέχρι σήμερα – που ολιγώρησαν και ολιγωρούν χαρακτηριστικά, μη διεκδικώντας ξεκάθαρα την επαναδημοπράτηση της Μαρίνας. 

Ευθύνες βαρύνουν τον τέως Δήμαρχο Νίκο Καραπάνο, που συμμετείχε εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως μέτοχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με αμοιβή, σύμφωνα με Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ο οποίος συμφώνησε με τη σύμβαση του 2019.

Μεγάλες ευθύνες έχει και ο νυν Δήμαρχος Κώστας Λύρος, που τέσσερα χρόνια τώρα δεν διεκδικεί εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου την επαναδημοπράτηση της Μαρίνας, αφού η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει εκπληρώσει σοβαρές συμβατικές υποχρεώσεις της και μένει άφωνος και άβουλος, περιμένοντας το Υπουργείο Τουρισμού να συνεχίσει την καταστροφική του πολιτική για το Μεσολόγγι. Επιπροσθέτως, οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και επί της ουσίας με έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της περιοχής. 

Η άποψη του Συνδυασμού “Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών”, για το χώρο που λειτουργεί η Μαρίνα Μεσολογγίου είναι η άμεση επαναδημοπράτηση του έργου. 

Απαιτείται ανεύρεση υπεύθυνου, ποιοτικού και οικονομικά υγιή φορέα διαχείρισης.

Εξάλλου, το Υπουργείο Τουρισμού ήδη από το 2012, με το αριθμ. 16729/29-11-2012 έγγραφό του προς το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας επισημαίνει ότι: “…. Είναι ανάγκη να σημειωθεί και πάλι – ενδεχομένως κουραστικά – και να γίνει απόλυτα σαφές ότι η αυτοδίκαια (σύμφωνα με το άρθρο 13) λύση της από 3-3-2009 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας “Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.” και του Ελληνικού Δημοσίου επάγεται την επάνοδο της χρήσης και διαχείρισης της μαρίνας Μεσολογγίου στο Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας. Επομένως, από τις 3-11-2009 και μετά το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας θα μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο και χρήση της μαρίνας. Αν αυτό δεν συμβαίνει, η ευθύνη δεν είναι δυνατό να αναζητηθεί πουθενά αλλού πέραν της διοίκησης του Λιμν. Ταμείου…… ας γίνει απόλυτα σαφές ότι στο Λιμεν. Ταμείο ανήκει πλέον η πρωτοβουλία σύναψης νέας σύμβασης για την νόμιμη λειτουργία της μαρίνας. Σε μια τέτοια σύμβαση το Λιμεν. Ταμείο μπορεί να προχωρήσει είτε μόνο του ως κατά νόμο διαχειριστής της μαρίνας είτε σε σύμπραξη με την εταιρεία της οποίας είναι μέτοχος. Εξάλλου, εάν το Λιμεν. Ταμείο δεν επιθυμεί καμία από τις δύο πιο πάνω λύσεις και προκρίνει ως διέξοδο την αναζήτηση νέου διαχειριστή της μαρίνας, που θα αναδειχθεί μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, τότε και πάλι ουδείς το εμποδίζει να προχωρήσει σε αυτή την διαδικασία…..”

Μετά από αυτά, καλούμε τον κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει στην άμεση επαναδημοπράτηση της μαρίνας. Καλούμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να πάρουν θέση και να εκδοθεί απόφαση με την βούληση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

Επίσης καλούμε τους συνδυασμούς καθώς και τους επικεφαλής συνδυασμών που πρόκειται να πάρουν μέρος στις επόμενες δημοτικές εκλογές να πάρουν ξεκάθαρη και συγκεκριμένη θέση για το φλέγον θέμα της μαρίνας Μεσολογγίου.

Τέλος, είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε εν συντομία και χρονολογικά, τί έγινε και τί δεν έγινε όλα αυτά τα έτη. Έτσι, έχουμε το: 

 • 1997, Χωροθέτηση της Μαρίνας.
 • 2000, Διεθνής διαγωνισμός για ανάδειξη φορέα.
 • Φλεβάρης 2007, Τεύχος δημοπράτησης Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Αιτ/νίας (ΝΛΤΑ)
 • Ιούλιος 2008, Ίδρυση της εταιρείας Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.
 • Αύγουστος 2008, Ανάδειξη ως πλειοδότη της εταιρείας Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.
 • Οκτώβριος/ Νοέμβριος 2008, Απόφαση συμμετοχής στην εταιρεία του Λιμενικού Ταμείου με 5% 
 • Μάρτιος 2009, Υπογραφή σύμβασης με Ελληνικό Δημόσιο με υποχρέωση καταβολής εντός 8μήνου εγγυητικών επιστολών, αλλιώς η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και χωρίς κανένα δικαίωμα (με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 3 χρόνια + 3 χρόνια παράτασης).
 • Νοέμβριος 2009. Η εταιρεία είναι αυτοδικαίως έκπτωτη, διότι δεν εκπλήρωσε τις παραπάνω συμβατικές υποχρεώσεις της, ενώ συνέχιζε να δουλεύει και να εισπράττει.
 • Ιούλιος 2010, Υποβολή αίτησης για νέα χωροθέτηση.
 • Απρίλιος 2012, Έκδοση νέας χωροθέτησης.
 • Δεκέμβριος 2013, Νέα σύμβαση (με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 3 χρόνια + 3 χρόνια παράτασης)
 • 2015, Αλλαγή χρήστη του χώρου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (ΔΛΤΜ) αντί του ΝΛΤΑ.
 • 2019, Νέα τροποποιητική σύμβαση (χρονοδιάγραμμα: 4χρόνια).
 • Ιούνιος 2019, Χορήγηση  τμηματικής άδειας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κλείσιμο Παραθύρου Αναζήτησης