Αναλυτικό Πρόγραμμα

1

Εξασφαλίζουμε έναν ισχυρό Δήμο στην υπηρεσία του δημότη με Διαφάνεια – Δημοκρατική λειτουργία Σύγχρονη Διακυβέρνηση.

2

Εργαζόμαστε για τις υποδομές μας με το τρίπτυχο:

 • Μελέτη
 • Χρηματοδότηση
 • Υλοποίηση

3

Επενδύουμε στην Αυτάρκεια του Νερού και της Ενέργειας

4

Αναδεικνύουμε τον Πολιτισμό

Στηρίζουμε τον Αθλητισμό

Προστατεύουμε τη φυσική μας κληρονομιά

5

Υλοποιούμε τη Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμάτων και Λυμάτων

6

Ενισχύουμε τη Νέα Γενιά

Φροντίζουμε την Τρίτη Ηλικία

Μεριμνούμε για τα άτομα με Αναπηρία

7

Στηρίζουμε τον Οικοτουρισμό, τον Αγροδιατροφικό τομέα και τη Μεταποίηση

8

Συνδέουμε τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τον τόπο μας

9

Διεκδικούμε την Υγεία και την Ασφάλειά μας

10

Σχεδιάζουμε στρατηγικά την επόμενη δεκαετία

10+1

Η μεγάλη μας ευκαιρία:

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού.
Η επέτειος των 200 ετών από την ηρωική ΕΞΟΔΟ “1826-2026”

1. Εξασφαλίζουμε έναν ισχυρό Δήμο στην υπηρεσία του δημότη με Διαφάνεια - Δημοκρατική λειτουργία Σύγχρονη Διακυβέρνηση.

 • Ξεκινάμε με διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
 • Γνωρίζουμε τι αναλαμβάνουμε – ξέρουμε τι θα παραδώσουμε.
 • Αναδιαρθρώνουμε την διοικητική λειτουργία του Δήμου (Οργανισμός Δήμου)
  ενισχύοντας το οργανόγραμμα, στελεχώνοντας με προσωπικό και ειδικότητες.
 • Δημιουργούμε τη γραμμή του δημότη (τηλεφωνική, ηλεκτρονική, δια ζώσης) για τη δήλωση αιτημάτων-προβλημάτων δίνοντας τέλος σε εξαρτήσεις με αιρετούς και πελατειακές σχέσεις.
 • Ενισχύουμε με πόρους και αρμοδιότητες τα τοπικά συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων.
 • Αξιοποιούμε προγράμματα απασχόλησης για την ενίσχυση των Κοινοτήτων.
 • Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους των δημοτικών
  υπηρεσιών.
 • Εκσυγχρονίζουμε την ιστοσελίδα του Δήμου. Αναπτύσσουμε και υιοθετούμε ψηφιακές εφαρμογές-υπηρεσίες, για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων.
 • Ενεργοποιούμε τους θεσμούς του Γενικού Γραμματέα, των ειδικών συνεργατών του Δημάρχου, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και της Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Ενισχύουμε την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου ως “τοπική Βουλή”, αναδεικνύοντας τον ρόλο του.
 • Αναπτύσσουμε σχέσεις συνεργασίας με τους γειτονικούς δήμους, τις διαχειριστικές αρχές και τις αναπτυξιακές εταιρείες.
 • Κάνουμε απολογισμούς για τα πεπραγμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ένας Δήμος είναι ισχυρός και βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά όταν έχει φροντίσει τα “του οίκου του”.

2. Εργαζόμαστε για τις υποδομές μας με το τρίπτυχο: Μελέτη, Χρηματοδότηση, Υλοποίηση

 • Δημιουργούμε ομάδα διαχείρισης έργων για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.
 • Εκπονούμε από τον πρώτο χρόνο όλες τις απαραίτητες μελέτες για τις υποδομές μας (ύδρευση, αποχέτευση, σχολεία, γήπεδα, δημοτικά κτίρια) και την ανάπτυξη μας (ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για ζώνες μεταποίησης και θεματικό τουρισμό) με στόχο την άμεση ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Καταρτίζουμε περιουσιολόγιο και κτηματολόγιο του Δήμου για την περαιτέρω αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
 • Διεκδικούμε με συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης εκτάσεις του δημοσίου που βρίσκονται εντός του Δήμου μας.
 • Δίνουμε προτεραιότητα στην σχολική στέγη και τις αθλητικές εγκαταστάσεις: με αδειοδότηση των χώρων και των κτιρίων, ανέγερση νέων, βελτίωση και επισκευή των υφιστάμενων, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία τους.
 • Δημιουργούμε τις υποδομές για έναν βιοκλιματικό Δήμο.
 • Συνδιαμορφώνουμε το πλαίσιο έργων ανάπτυξης του λιμένα Μεσολογγίου (Master plan λιμανιού) και επιδιώκουμε την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας.
 • Επενδύουμε σε έργα οδοποιίας σε ετήσια βάση με υλοποίηση αγροτικής οδοποιίας σε κάθε Κοινότητα και αστικής οδοποιίας σε όλο τον Δήμο.
 • Υλοποιούμε τη δημιουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με Δημοτικό κτηνιατρείο και προμηθευόμαστε αυτοκίνητο περισυλλογής εγκαταλελειμμένων ζώων συντροφιάς.
 • Δίνουμε λύση στα χρόνια προβλήματα του σχεδίου πόλης και των χρήσεων γης.
 • Επεκτείνουμε τα υπάρχοντα και δημιουργούμε νέα κοιμητήρια.
 • Προχωράμε στην εκπόνηση και εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης.
 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη στέγαση των Ρομά σε οικισμούς με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αξιοποιώντας την Εθνική Στρατηγική (ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030).
 • Σχεδιάζουμε συμμετοχικά τα έργα του Δήμου μας.

Μέγιστη δυνατή απορρόφηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτήσεων.

3. Επενδύουμε στην Αυτάρκεια του Νερού και της Ενέργειας

 • Εργαζόμαστε για την οικονομική εξυγίανση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, για την ποιότητα του πόσιμου νερού με συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους και επιλύουμε θέματα παλαιών οφειλών
 • Διεκδικούμε από το Ελληνικό δημόσιο την χρηματοδότηση του ρεύματος των αντλιοστασίων που εξυπηρετούν τις Ελληνικές Αλυκές
 • Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία αλλαγής του δικτύου ύδρευσης στην πόλη του Μεσολογγίου και δρομολογούμε την αλλαγή των δικτύων ύδρευσης στις Κοινότητες, όπου χρειάζεται.
 • Εκπονούμε μελέτες για νέες γεωτρήσεις σε όλο τον Δήμο, διασφαλίζοντας την ετοιμότητά μας για επάρκεια νερού.
 • Διασφαλίζουμε την ποιότητα του πόσιμου νερού από την πηγή έως την βρύση.
 • Ολοκληρώνουμε το έργο της υδροδότησης του Νεοχωρίου και της Κατοχής.
 • Αξιοποιούμε το βρόχινο νερό οργανώνοντας κατάλληλες υποδομές.
 • Φροντίζουμε για την επάρκεια του νερού στις καλλιέργειες, συνεργαζόμαστε με το ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ της περιοχής μας.
 • Οργανώνουμε την λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου μας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία υποδομών του Δήμου και ευάλωτων νοικοκυριών.
 • Εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά μικρής και μεγάλης κλίμακας για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των αντλιοστασίων.
 • Αναβαθμίζουμε ενεργειακά τις υποδομές μας.
 • Χωροθετούμε και δημιουργούμε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Συνεργαζόμαστε με τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας (Τεχνικό, Εμπορικό) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών.

Ποιότητα πόσιμου νερού από την πηγή ως τη βρύση.

Αξιοποίηση βρόχινου νερού, παραγωγή δημοτικού ρεύματος.

4. Αναδεικνύουμε τον Πολιτισμό, Στηρίζουμε τον Αθλητισμό, Προστατεύουμε τη φυσική μας κληρονομιά.

 • Προχωράμε σε διασύνδεση των Μουσείων με ενιαίο εισιτήριο, δημιουργία πωλητηρίων και ψηφιοποίηση των έργων τους.
 • Οργανώνουμε το μητρώο των Συλλόγων του Δήμου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
 • Ιδρύουμε τμήμα με στόχο την οργάνωση και ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε όλο τον Δήμο
 • Σχεδιάζουμε πολιτιστικές διαδρομές με λειτουργικότητα, προσβασιμότητα, αισθητική και ασφάλεια για τον επισκέπτη.
 • Ενισχύουμε τα υπάρχοντα φεστιβάλ και τις διοργανώσεις. Επεκτείνουμε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου
 • Αξιοποιούμε τα εμβληματικά κτίρια και τα μνημεία της περιοχής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρεια, Εφορεία Αρχαιοτήτων, Συλλόγους).
 • Αναδεικνύουμε το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών “Μουσείο Βάσως Κατράκη”, φροντίζοντας για την ασφάλεια, καταγραφή, συντήρηση των έργων
 • Βελτιώνουμε και συντηρούμε τις αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την έκταση του Δήμου.
 • Διαφυλάσσουμε τη βιωσιμότητα των τοποσήμων της περιοχής.
 • Δημιουργούμε στέγη πολιτισμού στον χώρο του Παλιού Νοσοκομείου με θεματικό Μουσείο και συνεδριακό κέντρο.
 • Ενισχύουμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου με την ίδρυση ξενώνα φιλοξενίας μαθητών.
 • Χαρτογραφούμε και αναδεικνύουμε το μονοπάτι των Εξοδιτών.
 • Δίνουμε νέα πνοή στο φεστιβάλ Οινιαδών.

Δράσεις πολιτισμού – αθλητισμού
σε όλο τον Δήμο
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

5. Υλοποιούμε Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων και Λυμάτων

 • Εδραιώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων: ανακύκλωση, διαχείριση βιοαποβλήτων και γεωργοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων.
 • Χωροθετούμε κάδους σε συγκεκριμένα σημεία, εγκαθιστούμε κάδους για ρούχα και δεξαμενές για λάδια.
 • Προωθούμε τη διαλογή στην πηγή και την κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης.
 • Κατασκευάζουμε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Μετατρέπουμε το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
 • Θεσμοθετούμε πράσινα σημεία σε όλο το Δήμο.
 • Επικαιροποιούμε τον κανονισμό καθαριότητας.
 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την ίδρυση διαδημοτικής επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και αξιοποιούμε τις τεχνολογίες περιβάλλοντος.
 • Υλοποιούμε προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών και κυκλικής οικονομίας.
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση εντός της σχολικής κοινότητας έχοντας φροντίσει για τις υποδομές μας
 • Κατασκευάζουμε δίκτυα αποχέτευσης και κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας των λυμάτων στις Κοινότητες μας
 • Εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών.
 • Πλένουμε καθημερινά τους κάδους και προχωράμε σε υπογειοποίηση κάδων σε σημεία που να είναι λειτουργική.

Τα απορρίματα γίνονται πολύτιμος πόρος για τον Δήμο και όχι κόστος.

6. Ενισχύουμε την Νέα Γενιά Φροντίζουμε την Τρίτη ηλικία Μεριμνούμε για τα άτομα με Αναπηρία

 • Δημιουργούμε υπαίθριους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας, επενδύουμε σε αθλητικές και ναυταθλητικές δραστηριότητες, ενισχύουμε το αστικό πράσινο.
 • Φτιάχνουμε σύγχρονο κολυμβητήριο και εκσυγχρονίζουμε/επισκευάζουμε τα γήπεδα σε όλο το Δήμο.
 • Ανοίγουμε τα προαύλια των σχολείων, αυξάνοντας έτσι, τους ελεύθερους δημοτικούς χώρους για άθληση και κοινωνικοποίηση με ασφάλεια
 • Ενισχύουμε τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και βιβλιοθηκών
 • Διοργανώνουμε δράσεις νεανικών ομάδων σε όλο τον Δήμο.
 • Δημιουργούμε υπηρεσία συμβουλευτικής για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, στέγασης, οικογένειας, πρόνοιας.
 • Δίνουμε κίνητρα για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Φροντίζουμε για τριετή επαγγελματική έδρα σε νέες επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον Δήμο μας, με έμφαση στους τομείς της βιολογικής καλλιέργειας, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και τον οικοτουρισμό
 • Θεσμοθετούμε υποτροφίες για μαθητές των λυκείων μας που θέλουν να φοιτήσουν στην Γεωπονική σχολή και ειδική υποτροφία σε φοιτητές για ενίσχυση της έρευνας πάνω σε νέες τεχνολογίες αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και ιχθυοκαλλιέργειας.
 • Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της νεολαίας στα δημοτικά συμβούλια και καθιερώνουμε την «ώρα των νέων».
 • Ιδρύουμε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, προσεγγίζουμε κάθε Κοινότητα.
 • Ενισχύουμε το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”.
 • Στηρίζουμε το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Μεριμνούμε για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία και των πολιτών τρίτης ηλικίας σε όλους του δημόσιους χώρους.

Οι νέοι στο προσκήνιο, παραγωγική συνύπαρξη όλων των ηλικιών.

7. Στηρίζουμε τον Οικοτουρισμό, τον Αγροδιατροφικό τομέα και τη Μεταποίηση

 • Οριοθετούμε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για οικοτουριστικές μονάδες και βιοτεχνικές δραστηριότητες.
 • Εκπονούμε οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης του παραλιακού, παραποτάμιου και παραλιμνοθαλάσσιου μετώπου, βασισμένη σε τομείς θεματικού τουρισμού (ιαματικός, αλιευτικός, θρησκευτικός, ευεξίας, αθλητικός, προπονητικός, υπαίθρου, πολιτιστικός).
 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία δημιουργίας πλαισίου για παραθεριστικές κατοικίες.
 • Δημιουργούμε τις υποδομές αξιοποίησης του ιαματικού πηλού και των αλατόλουτρων εντός των Δημοτικών Αλυκών.
 • Δίνουμε έμφαση στη βελτίωση της αστικής και αγροτικής οδοποιίας
 • Ενισχύουμε τις υπάρχουσες και δημιουργούμε κίνητρα για ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων.
 • Διεκδικούμε την επέκταση των δικτύων άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Χαρτογραφούμε και μεριμνούμε για την συντήρηση σε περιπατητικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές.
 • Προστατεύουμε την λιμνοθάλασσα και ενισχύουμε τις παραγωγικές δραστηριότητες της.

Πυλώνες της οικονομίας του Δήμου μας είναι η αγροτική και η ήπια τουριστική ανάπτυξη.

8. Συνδέουμε τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τον τόπο μας

 • Προωθούμε τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής του τόπου με την έρευνα και την καινοτομία. Διεκδικούμε την ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
 • Αναπτύσσουμε συνεργασίες μεταξύ ερευνητών του ακαδημαϊκού χώρου με παραγωγούς και επαγγελματίες σε επίπεδο εργαστηριακής έρευνας και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων στο πεδίο.
 • Στηρίζουμε τη λειτουργία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τις Πανεπιστημιακές Σχολές της περιοχής μας, εκπονώντας προγράμματα πρακτικής άσκησης, διπλωματικών εργασιών και εργασιών στο πεδίο.
 • Εδραιώνουμε την ύπαρξη και λειτουργία του ενός εκ των εννέα Καλλιτεχνικών σχολείων της χώρας μας με την διασφάλιση σχολικής στέγης καθώς και των σχολείων της Ειδικής Αγωγής του Δήμου μας.
 • Δημιουργούμε φιλόξενες συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, ιδρύουμε γραφείο ενημέρωσης και διευκόλυνσής τους και βελτιώνουμε την πρόσβαση στο Πανεπιστημιακό campus.

Ο Δήμος μας γίνεται εύφορο έδαφος για καινοτόμες ιδέες και εφαρμοσμένη έρευνα.

9. Διεκδικούμε την Υγεία και την Ασφάλειά μας

 • Απαιτούμε την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου και όλων των δομών υγείας του Δήμου.
 • Προμηθευόμαστε τον εξοπλισμό και αναπτύσσουμε προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών.
 • Προωθούμε προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.
 • Εκπονούμε σχέδια για την πυρασφάλεια των ορεινών όγκων του Δήμου και την προστασία των Κοινοτήτων από πλημμύρες.
 • Διεκδικούμε εξοπλισμό και στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων Μεσολογγίου και Αιτωλικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
 • Ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών στελεχώνοντας τη Δημοτική Αστυνομία.
 • Βελτιώνουμε και επεκτείνουμε τον κοινοτικό φωτισμό
 • Ενισχύουμε την ασφάλεια κίνησης στους δρόμους του Δήμου με απαραίτητες σημάνσεις, με διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών, πεζοδρομήσεις και κατασκευές κιγκλιδωμάτων, όπου κριθεί απαραίτητο
 • Προμηθευόμαστε ασθενοφόρο ενισχύοντας τον στόλο του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Προτεραιότητά μας η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών.

10. Σχεδιάζουμε στρατηγικά την επόμενη δεκαετία

 • Προτάσσουμε την οριοθέτηση της κοίτης του Αχελώου.
 • Εκπονούμε υδρολογική, υδραυλική και γεωλογική μελέτη ως βάση για την πραγματοποίηση έργων υποδομής για τη βιωσιμότητα του ευαίσθητου φυσικού μας περιβάλλοντος.
 • Συντάσσουμε μελέτη Συγκοινωνιακής σύνδεσης της περιοχής μας (οδικές, θαλάσσιες, εναέριες μεταφορές).
 • Διεκδικούμε την θεσμοθέτηση επιδοτούμενου προγράμματος “ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ” σε όλους τους Δήμους της χώρας για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
 • Εκπονούμε οικονομοτεχνική μελέτη για μείωση των δαπανών και αύξηση των εσόδων του Δήμου.
 • Προκρίνουμε τη μελέτη για την ανέγερση Δημαρχείου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου με στόχο τη συστέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Θωρακίζουμε τη μακροπρόθεσμη αυτάρκεια του Δήμου σε ενέργεια και νερό.
 • Δημιουργούμε θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα.
 • Επιδιώκουμε την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
 • Θεσμοθετούμε τη διοργάνωση Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την περιοχή του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
 • Προτεραιοποιούμε τα Έργα ανάπτυξης του λιμένα προς την κατεύθυνση τουριστικής χρήσης του. Σχεδιάζουμε πλωτές εξέδρες σε Αιτωλικό και παραλία Σταμνάς.
 • Εφαρμόζουμε πλαίσιο για χρήσεις γης, επιλύουμε τα χρόνια προβλήματα με το σχέδιο πόλης σε όλο τον Δήμο, δίνουμε κίνητρα για ανακαινίσεις και ανοικοδομήσεις.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
2024-2034
Η δεκαετία της ανάκαμψης

10+1. Η μεγάλη μας ευκαιρία: Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού. Η επέτειος των 200 ετών από την ηρωική ΕΞΟΔΟ “1826- 2026”

 • Δημιουργούμε συντονιστική ομάδα διοργάνωσης των “Εορτών Εξόδου”.
 • Στελεχώνουμε τους χώρους πολιτισμού του Δήμου μας με εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Εκπονούμε άμεσα χορηγικό πλάνο για την ενίσχυση όλων των δράσεων
 • Προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας θέσπιση “Έτους Ελευθερίας 2026”, με σκοπό την προτροπή εκπαιδευτικών δράσεων στο Δήμο Μεσολογγίου.
 • Υποστηρίζουμε τους συλλόγους του Δήμου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Συνεργαζόμαστε με συλλόγους απόδημων Ελλήνων, ώστε να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εκτός των συνόρων.
 • Αφιερώνουμε κάθε μήνα του έτους 2026, σε προσωπικότητες της περιόδου του 1826.
 • Ιδρύουμε δίκτυο πόλεων ελευθερίας.
 • Προετοιμάζουμε φακέλους με σκοπό την ανακήρυξη μνημείων του Δήμου μας ως μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO.
 • Εμπλέκουμε τις Πρεσβείες στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τον αντίκτυπο της Εξόδου.
 • Προτείνουμε τη σύσταση Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης της Συλλογικής Απόφασης Εξόδου προς την Ελευθερία.
 • Ενισχύουμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
 • Διεκδικούμε ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου να ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Ανακήρυξη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ως κέντρο Πολιτισμού της Ελλάδας.

Ας ανακτήσουμε τον πολύτιμο χρόνο που έχει χαθεί,

βάζοντας τέλος στη στείρα διαχείριση και στασιμότητα.

Κλείσιμο Παραθύρου Αναζήτησης